Millet İttifakı’nın vebali

YuvarlakMasa

Global Mod
Global Mod
Dün akşam 6 muhalefet partisinin önderi Kılıçdaroğlu’nun konut sahipliğinde bir ortaya geldi. Bahis güçlendirilmiş parlamenter sistem olsa da partiler ortası yakınlaşma bunun ötesinde… Gerçekten birlikte manifesto yayınlamak, ortak bir icraat programı yapmak üzere ileri derecede işbirliği gerektiren konulardan bahsediyorlar.

Başarmaya mecburlar, mahkumlar.

Zira ister adaylık konusunda, ister ideolojik takıntılardan çıkacak bir başarısızlığın vebali epeyce ağır olacaktır.

Zira Türkiye fazlaca sıkışık durumda. Ardımızdan gelen Bulgaristan ve Romanya’nın son yedi yıl ortasında bizi geçmiş olması, ekmeğimizin küçülmesi, ulusal prestijimizin sarsılması kolay katlanılabilecek şeyler değil.

Çıkış yolunu ortaya koymak, muhalefetin sorumluluğundadır.

SAĞLAM SİYASETLER?

İktidar ekonomiyi toparlayamaz mı? Keşke… Ama iktidar “faiz sebeptir” temel yanlışı etrafında dolanıp duruyor, yatırım çekecek siyasetler geliştiremiyor.

Ficth isimli kuruluş dünkü açıklamasında “takip edilen siyasetin, hedeflenen kredi ve sermaye akışı tedbirleri de dâhil olmak üzere, enflasyonu düşürmesinin beklenmediğini” belirtti ve Türkiye’nin derecesini düşürdü.

Ficth, Moody’s, S&P, bunlar “dış güçler” değil mi?!

Realiteye bakalım: Türkiye’nin risk primini düşürerek uygun faizle “kredi” ve “sermaye akışı” gelmesini zorlaştıran iktidarın yanlış siyasetleri değil mi?

1980’de merhum Turgut Özal, 2001’de Sayın Kemal Derviş Türkiye’ye düşük faizli kredi getirmişler, krizdeki ekonomiyi büyüme ve yatırıma geçirmişlerdi. Zira iktisat lisanıyla konuşuyorlardı, rasyonel ekonomik programlar ortaya koymuşlardı.

Bugünkü iktidar “benim tezim” diyerek “hererodoks” lisanla konuşuyor, denenmemiş, teorisi yapılmamış siyasetler ortaya koyuyor… Londra’ya kaç kez gidildi, sonuç ne “kredi” ne “sermaye akışı!”

MİLLET İTİTFAKI

Türkiye’nin denenmiş, bilimsel teori ve sınanması yapılmış temel iktisadi kavramlara, üniversal hukuk devleti unsurlarına dönmesi ve yüz elli yıldır Batı standartlarını gaye alarak geliştirmekte olduğumuz kamu kurumlarını restore etmesi koşuldur.

Dış siyasetin keza klâsik eksene oturtulması mecburidir.

O denli bir noktaya gelinmiştir ki, bunları başarmak büyük kararlılık, yüksek seviyede uzmanlık ayrıntıları ve halk takviyesi gerektirir.

Kendini sağda hissedenler Özal ıslahatlarına, solda hissedenler Derviş ıslahatlarına baksınlar; önyargılarla değil, olguları ve sayıları okuyarak…

Bunun için diyorum ki, başta Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener olmak üzere 6 başkanın sorumluluğu büyüktür! Çünkü seçim kazanmanın ötesinde, bu büyük işi başarmak onların bakılırsavidir, vebali 6 önderin omuzlarındadır.

Millet İttifakı kavramı kitlelere yerleşmiştir, “marka” haline gelmiştir. İç işleyişinin temel prensipleri ve siyasetinin ana çizgileri ise gereğince işlenmiş, metne geçirilmiş değildir.

Bu çalışmaların 6 parti olarak yapılması gerektiği açıktır.

EVVEL İKTİSAT

Birinci öncelik iktisat olmalıdır. ÂLÂ Parti başkanı Meral Akşener’in belirttiği üzere Türkiye’de bugün “2001 krizinden çok daha büyük bir kriz var.” Fakat 2001 ıslahatları ile ülkeyi on yıl sürecek sağlıklı kalkınmayı yoluna koymuş olan rasyonel iktisadi zihniyeti reddeden bir iktisat idaresi var.

Millet İttifakı’nın teknik olarak fazlaca yeterli hazırlanmış bir program ve uzman bir takım ile ekonomiyi düzlüğe çıkarması halinde parlamenter sisteme geçiş için daha büyük halk dayanağı olacaktır.

Bu noktada, Uygun Parti’nin iktisatla ilgili iki konferansından bahsetmeliyim. 24 Aralık ve 10 Şubat tarihlerinde “DÜZGÜN Kalkınma Kongresi” ismiyle bir dizi panel düzenledi. İktisat Siyasetleri Lideri Prof. Bilge Yılmaz ve Küme Başkanvekili iktisatçı Erhan Usta idaresinde İstanbul’da yapılan panele katılamadım lakin dün akşam YuoTube’dan izledim.

Özal ve Derviş ıslahatlarını uygun incelemiş biri olarak belirteyim, Türkiye’nin her alanda bu biçimde yüksek düzeylerde siyasetlere muhtaçlığı var. Panel metinlerini hiç şayet olmazsa özet olarak yayınlanmasını hayli dilek ederim.

Hamasi nutukların, popülizmin ülkeyi ne hale getirdiği aşikâr. En büyük muhtaçlığımız itidale ve rasyonel politikalaradır.

Millet İttifakı bu nitelikte bir ıslahat programıyla ve CB adayının yanında inanç veren uzman bir takımla milletin huzuruna çıkmalı.