Avrupa Kurulu sonucu daha sonrası Kavala’dan birinci açıklama

YuvarlakMasa

Global Mod
Global Mod
Avrupa Kurulu Bakanlar Komitesi bugün, oy oldukçaluğuyla Osman Kavala’nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) havale edilmesine karar verdi.

Karar ile bir arada Türkiye’ye karşı ihlal prosedürü resmen başlatılmış oldu. Bu prosedür Türkiye’ye karşı birinci, Avrupa Kurulu tarihinde de ikinci ihlal prosedürü olarak tarihe geçti.

KAVALA’DAN BİRİNCİ AÇIKLAMA

Avukatları aracılığıyla açıklama yapan Kavala, AİHM’in sonucunın tarafsız bir gözle incelenmesinin kıymetli olduğunu söylemiş oldu.

Kavala’nın açıklamasının tamamı şöyle:


“AİHM’in derhal hür bırakılmam gerektiğini belirten sonucundan ve Seyahat davasının beraatle sonuçlanmasından daha sonra tutukluluğumu devam ettirmek için gerçekleştirilen yargı uygulamalarının tarafsız bir gözle incelenmesini kıymetli buluyorum. AİHM’in yapacağı değerlendirmenin ülkemizde insan hakları ile ilgili hukuk normlarının korunmasına katkı sağlayacağını umuyorum.”

“HUKUKA KARŞITLIKLAR SİLSİLESİ”

Öte yandan Kavala’nın avukatları da karara ait açıklamada bulunarak, kamuoyunun yüklü olarak AİHM sonucunın yerine getirilmemesi ve bu yüzden Avrupa Konseyi’nin yaptırım süreci başlatması sorunu ile ilgilendiğini söylemiş oldu. Avukatların açıklamasının devamında, “Ancak, Seyahat davasının beraatle sonuçlanmasından daha sonra gerçekleştirilmiş olan yargısal uygulamaların içeriği ve hali, AİHM sonucuna uyulmamasının ötesinde, bu karar olmasa dahi kayıtsız kalınamayacak kadar vahim bir hukuka terslikler silsilesi olma özelliğini taşıyor” denildi.


Kavala’nın avukatlarının açıklamasının devamı ise şöyle:

  1. Osman Kavala, Seyahat davasından beraat ettiği 18 Şubat 2020 tarihinde, daha evvel tahliye edilmiş olduğu 15 Temmuz darbe teşebbüsüne katılmak suçlamasından gözaltına alındı ve tutuklandı.
  2. Birinci tutuklanmasından 28 ay daha sonra, tıpkı soruşturma evrakından, tıpkı kanıtlar kullanılarak kurgulanan casusluk suçlamasıyla üçüncü sefer tutuklandı.
  3. Daha evvel Seyahat olaylarını organize etmek ile 15 Temmuz darbe teşebbüsünü desteklemek suçlamaları içinde tüzel ve fiili münasebet olmadığı sonucu verilerek belgelerin ayrılmış bulunmasına karşın, Osman Kavala ile ilgili farklı suçlamalar içeren davalar birleştirildi ve bunlar farklı hareketler ve şahıslarla ilgili olan Çarşı davası ile birleştirildi.
  4. Osman Kavala’ya yönelik ağır suçlamalar içeren iki iddianame hazırlandı. Bu iddianameler hazırlanmadan evvel savcılık Kavala’ya savlarla ilgili tek bir soru sormadı. Osman Kavala hiç bir evrede savcı tarafınca sorgulanmadı.
  5. Birinci iddianamedeki Osman Kavala’ya yönelik Seyahat olayları ile ilgili suçlamaların ve telefon dinlemelerinin FETÖ/PDY üyeliği ile yargılanan savcı ve emniyet mensupları tarafınca gerçekleştirildiği ortaya çıktığı biçimde, hazırlanan ikinci iddianamede Osman Kavala’nın FETÖ/PDY sorumlularıyla bağlantı ortasında olduğunun “tespit edildiği” formunda hiç bir desteği olmayan savcılık beyanları yer aldı.
  6. HTS kayıtları, Osman Kavala’yla Henri Barkey içinde telefon görüşmesi olmadığını ortaya çıkardığı biçimde ve bir lokantada tesadüfen karşılaşmak haricinde görüştüklerine dair bir bilgi olmamasına karşın, Kavala’nın Barkey ile ağır bir iş birliği ortasında olduğu savı hem 15 Temmuz darbe teşebbüsünü destekleme suçlamasında birebir vakitte casusluk suçlamasında ana kanıt olarak kullanıldı. Ortalarındaki irtibatla ilgili somut bir bilgi olmaması, Henri Barkey’in bu bahiste özel uğraş göstermiş olmasıyla belirtildi.
  7. Öbür bir kanıt olmadığı için, casusluk suçlaması, devlet sırrı olabilecek saklı bilginin ne olduğu, nereden ve nasıl temin edildiği, kime verildiği ve hangi maksatla kullanıldığına dair rastgele bir tez ortaya konulmadan, ötürüsıyla casusluk kabahatinin maddedeki tarifine uyulmadan kurgulandı. Beraat ile sonuçlanması gereken bu dava, başka davalarla birleştirilerek uzatılmış oldu, bu biçimdece bu suçlamaya dayandırılan tutuklamanın öteki davalar bitene kadar sürdürülmesine taban hazırlandı.
  8. Bu yapılanlar, şuurlu ve planlı bir biçimde ceza uygulaması olarak tutukluluğu devam ettirmek ve AİHM sonucunı boşa çıkartmak için, kanunları içeriklerinden kopartarak emelleri dışı kullanmak hareketidir. Bu niçinle kamusal yetkinin yasa dışı kullanması manasına gelmektedir. Kavala’nın son tutuklanması ile ilgili olarak AYM’ye yaptığı müracaatla ilgili olarak, tutukluluğun hukuka alışılmamış olmadığı tarafındaki çoğunluk sonucuna karşı oy kullanan AYM Lideri ve Lider Vekilleri dahil 7 üyenin muhalefet şerhinde fazlaca kuvvetli münasebetler ortaya konulmuştur. Osman Kavala’nın dört yıl üç ay boyunca tutuklu olarak yargılandığı süreç, yargı ismine utanç verici niteliktedir. Bunun ülkemizde tekrar yinelanmayacağını ümit ederiz.