“Termal güç santrallerindeki atık ısı, 3 bin MWe elektriğe eşdeğer”

admin

Administrator
Yetkili
Admin
Global Mod
“Termal güç santrallerindeki atık ısı, 3 bin MWe elektriğe eşdeğer”
Lakin klasik termal güç santrallerinde termal randıman ortalama yüzde 30 civarında oluyor. Geriye kalan termal gücün yüzde 70’ini atıyoruz. Bizim gücün 70’ini atma lüksümüz yok. Bu enerjiyi geri kazanmak Türkiye’ye yıllık yaklaşık 3 bin MWe üzere bir elektrik kazanımı sağlar” dedi.

T.C Güç ve Alışılmış Kaynaklar Bakanlığı ve EPDK’nın dayanağı ile Sektörel Fuarcılık ve Kojentürk Derneği tarafınca 16-18 Mart’ta İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen 26. ICCI – Memleketler arası Güç ve Etraf Fuar ve Konferansı, bu yıl ‘Enerji Piyasasındaki Değişim ve Dönüşüm’ teması ile düzenlendi.

Atıktan Güç alanında yerli değişen teknolojinin öncü markası olan MİMSAN Küme, sponsorları içinde yer aldığı 26. ICCI Milletlerarası Güç ve Etraf Fuarı ve Konferansı kapsamında 17 Mart’ta düzenlenen “Biyo Kaynaklardan Güç Üretimi” panelinde “Atıkla Çalışan Küçük Santraller ve Kojenerasyon” sistemleri hakkında bilgiler paylaştı. Mimsan Grup hem de fuara standlı iştirak sağlayarak üç gün boyunca iş ortakları ve bölüm profesyonellerine Biyokütle Kojen Santrali tahlillerini anlattı.

“Termal gücün yüzde 70’ini atıyoruz”

Mimsan Küme İdare Konseyi Lideri Enver İlhan, “Biyo Kaynaklardan Güç Üretimi” panelindeki konuşmasında şu tabirleri kullandı: “niçin kojenerasyon diyoruz? Zira küçük ölçekli endüstriyel tesislerin hem elektrik muhtaçlığı birebir vakitte buhar gereksinimi oluyor. Kojenerasyon sistemleriyle elektrik üretiminde termal randıman yüzde 90’lara kadar çıkabiliyor. Lakin klasik termal güç santrallerinde termal randıman ortalama yüzde 30 civarında oluyor. Geriye kalan termal gücün yüzde 70’ini atıyoruz. Bizim gücün 70’ini atma lüksümüz yok. Bu enerjiyi geri kazanmak Türkiye’ye yıllık yaklaşık 3 bin MWe üzere bir elektrik kazanımı sağlar. Biz Mimsan olarak hayata geçirdiğimiz projelerde; bacadan atılan ve gücün yüzde 70’ine tekabül eden bu termal enerjiyi geri kazanmayı hedefliyoruz. Zira örnek verecek olursak, sistemden atılan 45 derecelik suyu, yaklaşık 500 hektarlık bir serada kullanma imkânımız var; lakin bunların devlet siyaseti haline gelmesi ve teşviklerle desteklenmesi gerekiyor.

Termik santrallerdeki atık ısı ile kent ısıtması yapmak mümkün

Mimsan Küme olarak Sandıklı Belediyesi’ne kent ısıtması sistemi kurduk. Bu projedeki 65 °C jeotermal sıcak su, 10 km öteden geliyordu ve kent ısıtmasında kullanılıyordu. 64 derece dönen su 54 derece olarak seralara veriliyordu. Seralardan 44 dereceye düşen su, 10 km ötedeki jeotermal kuyularına gönderilerek, tekrar deşarj ediliyordu. Buradan da anlaşılacağı üzere termik santrallerden atılan güç ile kent ısıtması yapmak mümkün. Bu niçinle bilhassa termik santrallerde ve biyokütle güç santrallerinde atık enerjiyi pahalandırmak büyük değer taşıyor” dedi.

“Atık ısı ile Eti Maden’in buhar gereksinimini karşılamış olduk”

Çıkışında buhar olan kojenerasyon türbinlerinde ki buharın türlü muhtaçlığa göre kullanılabildiğini belirten Enver İlhan, kelamlarına şu biçimde devam etti: “Eti Maden’e kurmuş olduğumuz kojenerasyon sisteminde 8.5 MWe ürettikten daha sonra, türbinin egzozundan çıkan atık ısı ile Eti Maden’in buhar gereksinimini karşılamış olduk.

Birebir biçimde Kahramanmaraş’ta Kipaş Tekstil’e yapmış olduğumuz, kömür yakıtlı kojenerasyon tesisini de saatte 6 MWe elektrik ve 60 ton 8 barg proses buharı üretecek biçimde dizayn ettik. Bu 8 barg proses buharı ise boyahanenin gereksinimlerinde kullanılıyor. bu biçimdece kurmuş olduğumuz kojenerasyon sistemiyle, konvansiyonel güç üretim sistemlerinde dışarıya atılmakta olan gücün büyük bir kısmını, kojenerasyon sistemlerinde kullanılabilir güce dönüştürerek, toplam güç girdisini artırmayı hedefledik.

Bir öbür projemiz ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan “Büyük İşletme AR-GE” kategorisinde ödül alan Malatya Belediyesi Çöpten Güç Santrali. 4 MWe heyeti güce sahip olan bu çöpten güç santralinde Malatya Belediyesi’nde ki organik atıklar ile inorganik atıkları ayrıştırdık. Bu ayrıştırma süreci daha sonrasında organik atıklar, biyogaz ve landfill tesislerine gitti. Geriye kalan inorganik atıklardan ise RDF üretimi yaparak elektrik ürettik. Çöpten güç tesislerine, biyogaz tesisleri ile entegre tahliller sunuyoruz. Onların kullanmadıkları atıkları kullanıp, kıymetlendiriyoruz. Çürümeyen, etrafa ziyan veren ve bertaraf edilmesi gerekli olan atıkları RDF’e çevirerek elektrik üretimi yapıyoruz” diyerek kelamlarını tamamladı.

MİMSAN Küme hakkında ayrıntılı bilgi almak için www.mimsangrup.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Hibya Haber Ajansı
Alıntıdır