Dijital ihtilal güç dönüşümünü hızlandıracak

admin

Administrator
Yetkili
Admin
Global Mod
Dijital ihtilal güç dönüşümünü hızlandıracak
SHURA, Türkiye’de güç dönüşümüne sürat verecek dijitalleşme kapsamında yedi iş modelini araştırdı. Dijitalleşme ile elektrik dalında üretim, dağıtım ve tüketim alışkanlıkları değişecek

‘Türkiye’de Güç Dalının Dijitalleşmesi Kapsamında İş Modellerinin, Teknolojilerin ve Gerekli Mevzuat Altyapısının Değerlendirilmesi’ raporuna göre güç sisteminin dönüşümü ve pak güce geçiş, bölümde yaşanan dijital ihtilale paralel olarak gerçekleşiyor

Çalışmada, güç dönüşümünde dijital teknolojilerin kesime yeni fırsatlar getirdiği ortaya temalıyor. Bunun gerçekleşmesi için Türkiye’nin, mevzuat, sosyo-kültürel şartlar, finans, teknolojik altyapı, şebeke planlaması ve altyapısı, kentsel gelişim hususlarında stratejiler geliştirmesi gerekiyor

Rapora nazaran, dijital iş modelleri, güç dönüşümüyle gelen yeni gereksinimleri yönetmek için tahliller getirecek

SHURA Güç Dönüşüm Merkezi’nin ‘Türkiye’de Güç Kesiminin Dijitalleşmesi Kapsamında İş Modellerinin, Teknolojilerin ve Gerekli Mevzuat Altyapısının Değerlendirilmesi’ raporu belirtildi. Dijital Güç Forumu 2022’de düzenlenen Enerjide Dijitalleşme ve Yeni İş Modelleri – SHURA özel oturumunda tanıtımı yapılan rapor ile güç dönüşümünde dijitalleşme ve yeni iş modelleri incelendi. Çalışmaya göre, enerji sisteminin dönüşümü ve pak güce geçiş, bölümde yaşanan dijital ihtilale paralel olarak gerçekleşiyor.

Oturumda konuşan SHURA Güç Dönüşüm Merkezi Yöneticisi Alkım Bağ Güllü, Türkiye’nin dünyadaki yeşil mutabakat ve yeşil dönüşüm süreçleri ile bütünleşmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söylemiş oldu: “Biz de SHURA olarak güç dönüşümünün ana ekseni olan hususları, teknoloji, iktisat, güç siyasetleri ve sosyo-ekonomik faydaları dahil olmak üzere tüm taraflarıyla inceliyoruz. Bugün deklare ettiğımız raporla güç dönüşümü kapsamında yaptığımız çalışmaların hayata geçme sürecinde dijitalleşme ve yeni iş modellerinin değerini ortaya koyduk. Öte yandan Türkiye’deki güç kesimi için geçerli olabilecek teklifler geliştirdik.”

Güç dönüşümü dijital teknolojiyle hızlanır

Raporun yazarlarından SHURA Güç Dönüşüm Merkezi Güç Analisti Ahmet Acar ise şunları söylemiş oldu: ”Enerji kesiminin dönüşümüyle ortaya çıkan, merkezi olmayan ve tüketici odaklı bir güç sistemiyle, güç kaynaklarının, elektrik tüketiminin, elektrik şebekesinin, dataların ve güç piyasalarının eş vakitli olarak yönetilmesi muhtaçlığı doğuyor. Bu da, dağıtık güç kaynaklarının sisteme entegrasyonu, artan elektrifikasyon yükünün yönetilmesi, sürdürülebilir elektrik şebekesinin güvenilirliği, tüketicilerin artan güç tüketim düzeylerini yönetilmesi, değişen tüketici gereksinimlerinin karşılanması ve dijitalleşme potansiyelini ortaya çıkarmak için dataları aktif bir biçimde yönetilmesi üzere gereksinimler yarattı. Dijital teknolojileri kullanan yenilikçi iş modelleri, bu yeni muhtaçlıkları ve muhtemel zorlukları yönetmek için tahlil getiriyor.”

Raporda, dijital teknolojileri kullanan iş modelleri farklı gayelere ve gaye müşterilere odaklansalar da, ortak gayelerinin dönüşen güç kesimine sağlıklı geçişi sağlamak olduğu vurgulanıyor. Yeni iş modellerinin güç bölümüne entegrasyonunun, son tüketicilere sağlanan yenilikçi güç tahlillerinin yanı sıra istikrarlı bir elektrik şebekesinin sağlanmasına hizmet edeceği belirtiliyor.

Bölümde kullanılabilecek ana dijital teknolojiler

Güç dalının dijital dönüşümünde objelerin interneti, yapay zeka, makine tahsili, büyük data ve blok zincir başta olmak üzere robotik süreç otomasyonu, artırılmış gerçeklik üzere dijital teknolojiler kesimde yaygın kullanımlarıyla öne çıkıyor.

Raporda Türkiye’nin mevcut durumu ile ilgili şu sözlere yer verildi: “Türkiye’de bilhassa 2016 yılından bu yana yüksek tesir potansiyeline sahip dijital teknolojilerin benimsenmesi hızlanmış olsa da, bu teknolojilerin olgunluk düzeyi çabucak hemen istenilen düzeylerde değil. Alınacak aralık, teknoloji evvelandirme çalışmaları ile dijitalleşme teknolojilerinin kullanmasının teşvik edilmesine ve Türkiye’de güç ile ilgili bilgi analitiği projelerinin desteklenmesine bağlı.”

Güçte yenilikçi yedi iş modeli

Daha bütünleşik, dijitalleştirilmiş, merkezi olmayan ve tüketici odaklı bir güç sistemi, güç kaynaklarının, elektrik tüketiminin, elektrik şebekesinin, dataların ve güç piyasalarının eş vakitli olarak yönetilmesini gerektiriyor.

Bu emelle, güç bölümündeki muhtaçlıklar, altı ana başlık altında toplanıyor: Dağıtık güç kaynaklarının idaresi, elektrifikasyonun yönetilme gereksinimi, şebeke altyapısı üstündeki tesirler, artan güç tüketimi, değişen tüketici beklentileri ve daha güzel data idaresi muhtaçlığı. Mümkün gereksinimlerin giderilmesi için önerilen yenilikçi iş modelleri iseyapılanma, eser ve tecrübe açısından ihtiyaçlara bağlı olarak yedi kategoriye ayrılıyor:

Arz toplayıcılar/ sanal güç santralleri; farklı güç kaynaklarını birleştiriyor ve merkezi bilgi teknolojileri sistemi kullanarak dağıtık güç kaynakları operasyonlarını denetim ederken, üretimlerini optimize ediyor.

Talep toplayıcılar; artan güç tüketimi ile puant saatlerde oluşan talebin vakte yayılmasıyla, şebeke işletmecilerine talep tarafı idare hizmetleri sağlıyor.

Eş taraflar ortası ticaret; blok zincir tabanlı bir platform mimarisi aracılığıyla, dağıtık güç kaynaklarının faydalarını paylaşmak için tüketiciler ve üreticiler içindeki direkt etkileşime dayanıyor.

Hizmet olarak güç sağlayıcıları (EaaS) modeli; müşterilere güçle ilgili kapsamlı hizmetler sunuyor.

Güç hizmeti şirketi (ESCO); enerji verimliliği projelerinin uygulanmasını yahut anahtar teslimi dağıtık güç kaynakları kurulmasını içerebilecek güç hizmetleri sunuyor.

Kullandıkça öde (PAYG) modeli; çoklukla, müşterilerin taşınabilir ödeme teknolojileri ve cep telefonu kredileriyle ödediği, kiralanan yahut satılan konut güneş gücü sistemini içeriyor.

Ortak topluluk mülkiyeti (C-O) modeli; haneler, bireyler ve işletmeler dahil olmak üzere tüm piyasa aktörlerinin dağıtık güç kaynakları, batarya sistemleri, bölgesel soğutma ve ısıtma sistemleri üzere güçle ilgili tesislerin birleşmesini sağlıyor.

Rapor ayrıyeten, yeni iş modellerinin Türkiye piyasasında meselesiz bir biçimde uygulanabilmesi için, modellerin güç bölümü üstündeki potansiyel tesirleri (son tüketiciler, hizmet sağlayıcılar, finansal etkiler) ve fizibiliteleri kapsamında evvelandirilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

tıpkı vakitte güç bölümünün, dalları dönüştürme kabiliyetine sahip dijitalleşme dalgasıyla geç karşılaşan kesimler içinde olduğu belirtilerek, bunun barındırdığı büyük bir potansiyel olduğu vurgulanıyor.

Güç dalında faaliyet gösteren şirketlerin birçoklarında dijital stratejiler geliştirilip uygulanmaya başlanmış olsa dahi işletmelerde operasyonel faaliyetlerden, data kullanmasına kadar birfazlaca alanda hala dijitalleşmenin önü açık.


Hibya Haber Ajansı
Alıntıdır