Consus Güç, halka arz yolunda birinci adımı attı

admin

Administrator
Yetkili
Admin
Global Mod
Consus Güç, halka arz yolunda birinci adımı attı
Küresel Yatırım Holding (GYH) iştiraki Consus Güç temel kontratında halka arza yönelik değişiklik yapmak için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu. Yenilenebilir güç üretiminin yanı sıra güç hizmetleri ve verimliliği alanlarında faaliyet gösteren Consus Güç, birleşik ısı ve güç sistemleri alanında (kojenerasyon / trijenerasyon ) Yap-İşlet iş modeli ile Türkiye’nin en büyük konseyi gücüne sahip güç hizmet firması (ESCo) olarak kesim başkanı unvanını elinde tutuyor hem de Türkiye’nin önde gelen biyokütle güç üreticilerinden biri olan Consus Güç, 40 MW’ı biyokütle ve güneşten oluşan yenilenebilir kaynaklardan, kalan kısmı ise birleşik ısı ve güç tesislerinden oluşmak üzere toplam 94,1 MW’lık konseyi güce ulaştı.

Biyokütle ile 65 bin hanenin elektrik muhtaçlığını karşılıyor

Yüklü olarak ziraî atıklardan güç üretilen ve 12 MW’ı Aydın, 12 MW’ı Mardin ve 5,2 MW’ı Şanlıurfa tesisinden olmak üzere bu alanda 29,2 MW’lık heyeti güce sahip olan Consus Güç, Türkiye’nin önde gelen biyokütle güç üreticileri içinde yer alıyor. Consus Güç, geçtiğimiz yıl bu 3 tesisten 171 milyon kWh elektrik üreterek 65 bin hanenin elektrik muhtaçlığını karşıladı. Consus Enerji’nin üç tesisi de Yenilenebilir Güç Kaynakları Destekleme Düzeneği (YEKDEM) kapsamında yer alıyor. Şirket hem de biyokütle tedarik ve toplama faaliyetleriyle birlikte güç santrali operasyonlarını tek çatı altında birleştiren az sayıdaki şirketten biri olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Yurtharicinde yatırım planlıyor

Portföyündeki birinci güneş gücü santrali olan 10,8 MWp konseyi güce sahip tesisi 2019 yılında Mardin’de faaliyete alan Consus Güç, burada da 2020 yılından itibaren YEKDEM’den yararlanıyor. 10 yıl boyunca YEKDEM kapsamında elektrik satışı yapacak olan şirket, bu tesiste 2020 yılında 20 milyon kWh elektrik üreterek yaklaşık 7,5 bin hanenin elektrik gereksinimini karşıladı.

Consus, başka bir faaliyet alanı olan güç hizmetleri ve verimliliği kapsamında gerçekleştirdiği kojenerasyon-trijenerasyon tesisleri ile Türkiye’de 8 farklı noktada toplam 54,1 MW şurası güce sahip. Şirket, 2020 yılında elektrik, ısıtma ve soğutma dahil olmak üzere 461 milyon kWh güç üretti.

Consus Güç stratejisini, uzun vadeli tarife garantili yenilenebilir güç projeleriyle yenilikçi güç verimliliği tahlilleri geliştirmek üzerine kurarken, hem kaynak tıpkı vakitte coğrafik açıdan çeşitlendirilmiş portföyünü gelecek senelerda istikrarlı bir biçimde daha da genişletmeyi planlıyor.

Yurtharicinde da çeşitli bölgelerde yenilenebilir güç projeleri geliştirmeyi ve/veya satın almayı planlayan Consus Güç, mevcut konseyi gücünü ek yenilenebilir güç ve güç verimliliği yatırımları ile büyütmeyi hedefliyor.

2020 yılında gerçekleştirilen düzenleme ile şebeke ile tıpkı temas noktasından bağlanan birden çok güç kaynağından elektrik üretmek hedefi ile mevcut lisanslı santrallere güneş gücünden üretim tesisi kurulması mümkün hale gelmiş ve bu doğrultuda Şirketin yakın periyoda ait maksatları içinde üretim performansını ve tesis verimliliğini artırmak için yeni hibrit üretim yönetmeliğine paralel olarak biyokütle tesislerinde güneş gücü yatırımlarına başlamak da yer alıyor.

Hibya Haber Ajansı
Alıntıdır