Akuajenik Ürtiker

Bilgin

Global Mod
Global Mod
*1-* Akuajenik ürtiker tam olarak nedir? İnsanlarda niye ve neye bağlı olarak ortaya çıkıyor? Biraz ayrıntılandırabilir misiniz?

Akuajenik ürtiker birinci vakit içinderda 1964 yılında tanımlanmıştır.

Nadir görülen fizikî bir ürtiker tipidir.

Derinin suyla temasıyla şiddetli kaşıntı, kabarıklık ve kızarıklık gelişir.

kimi vakit deride karıncalanma, yanma ve batmaya niye olabilir.

Nadiren baş ağrısı, teneffüs külfeti, baş dönmesi ve senkopa niye olabilir.

Semptomlar suyla temastan çabucak yahut dakikalar daha sonra gelişir ve suyla temas kesildikten 30-60 dakika daha sonra kaybolur.

Akuajenik ürtiker gelişmeninde suyun ısısının, pH’ının yahut psikojenik faktörlerin tesiri yoktur.

Akuajenik ürtiker gelişmeninde alkol yahut başka organik çözücüler tesirli değildir.

sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte derinin suyla teması daha sonrası derideki yağ bezlerinden salgılanan kimi toksik hususların yahut antijenlerin deride kaşıntıya niye olan unsurların (histamin) salınmasına niye olabileceği düşünülmektedir.

*2-)* Dünyada epeyce fazla görülen bir hastalık mı? Resmi olarak DSÖ yahut öteki kurumlarca açıklanan datalar var mı? Bu soruya ek olarak ülkemizde de görülüyor mu? Hiç bu bahiste olay bildirildi mi?

Günümüze kadar literatürde 100 olgu tanımlanmıştır.

Kadınlarda erkeklere bakılırsa daha fazla görülür, çoklukla ergenlik yaşlarında görülmeye başlar.

Olguların birden fazla sporadik bulunmasına karşın ailesel olgularda bildirilmiştir.

Bazı sendromlar ile beraberlik bildirilse de bunun rastlantısal olduğu düşünülmektedir. Günümüzde hala hastalıkla ilgili gen tespit edilememiştir.

Literatürde ülkemizden olgular bildirilmiştir.

Özkaya E ve arkadaşları tarafınca tiroid kanseri ile beraberlik gösteren bir olgu bildirilmiştir.

*3-)* Şahsa tam olarak akuajenik ürtiker teşhisi nasıl temalıyor? Aşikâr testler mi yapılıyor, teşhis için nasıl bir yol izleniyor?

Hastanın kaşıntı ve kızarıklık şikayetlerinin deriye su temasıyla başlaması ve su temasının kesilmesi ile güzelleşmesi çok karakteristik ve tanısaldır.

Tanının doğrulanması için deriye su provokasyon testi (su temas testi) uygulanır.

Gövde üst kısım çoklukla sırt bölgesine ıslatılmış bezlerle su uygulaması daha sonrası deride kaşıntılı kızarıklıkların gelişmesi tanıyı doğrular.

Akuajenik ürtikerli hastaların yapılan laboratuar kan testleri olağandır.

*4-)* Yalnızca deri mi etkileniyor?

Akuajenik ürtiker deride suyun teması daha sonrası başlayan kaşıntı temas kesildikten daha sonra geçiyor.

Genellikle rastgele bir sistemik semptom göstermez.

Hastanın laboratuar bulguları olağandır.

Aquajenik ürtikerli hastalar ekseriyetle su içerken sorun yaşamazlar, lakin boğazda gelişen ödeme bağlı yutma kuvvetliğü ve teneffüs kahrı gelişen olgular bildirilmiştir.

Suyun uvulada ödeme (uvula; küçük dil) niye olarak yutma kuvvetliğü oluşturduğu bildirilmiştir.

*5-)* Su içmek bile düşünceliyse bu hastalığa sahip bireyler su muhtaçlıklarını nasıl karşılıyor? Haberde su yerine nar suyu üzere içecekler tüketmek zorunda kalındığı yazıyor. Bu stil içecekler olumsuz tesir yapmıyor mu?

Aquajenik ürtikerli hastalar çoklukla su içerken sorun yaşamazlar, fakat boğazda gelişen ödeme bağlı yutma kuvvetliğü ve teneffüs meşakkati gelişen olgular bildirilmiştir.

*6-)* Yağmur damlalar ile gözyaşı da yansımalara niye oluyor. Akuajenik ürtikerde bu stil temaslarda deride nasıl durumlar oluşuyor?

Musluk suyu, damıtılmış su, deniz suyu, yağmur suyu, ter salgısı, tükürük salgısı, ve gözyaşının epey azda olsa kimi olgularda akuajenik ürtikere niye olabileceği bildirilmiştir.

Su ve salgıların teması daha sonrası deride kaşıntı,karıncalanma ve yanma gelişir.

Sıvı teması kesildikten 30-60 dakika daha sonra şikayetler kaybolur.