21 şirketin tasfiyesini TMSF yönetecek

PembePembe

New member
Kimi Kanun ve Kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun 50/A unsurunda yapılan değişiklikle, tasfiye kurulunun TMSF tarafınca atanacağı ve tasfiye süreçlerinin bu kurul tarafınca yürütüleceği karar altına alındı.

Hususa ait BDDK’dan yapılan açıklamaya göre, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ile yasal çerçeve kazanan tasarruf finansman şirketleri için BDDK intibak süreci devam ediyor.

BDDK’ya sunulan intibak planları reddedilen toplam 21 tasarruf finansman şirketinin tasfiye süreçlerini TMSF yürütecek. Bu doğrultuda BDDK’nın tasfiye sonucu aldığı şirketlerin çözümlemesini TMSF sağlayacak. BDDK da intibak süreci devam eden şirketlerin mali bünyelerini ve kurumsal idarelerini detaylı bir incelemeye tabi tutacak.

TMSF tarafınca yerine getirilecek tasfiye süreçleri, mevduat sigortası dahil rastgele bir devlet garantisi manasına gelmese de tasarruf sahiplerinin haklarının korunması için tüm tedbirler alınacak.

Şirketlerin tasfiyesine karar verme yetkisi ile tasfiye sürecini yürütme ytesirinin tıpkı kurum bünyesinde toplanmamasının, tasfiye süreçlerinin verimliliğine katkı sağlaması bekleniyor.

Öte yandan bankalar dahil çeşitli şirketlerin çözümleme, tasfiye ve idaresi konusunda ihtisas kurumu olan TMSF denetimindeki tasfiye kurulları ile tasfiye sürecinin daha süratli ve faal bir biçimde nihayetlendirilmesi amaçlanıyor.

İntibak sürecini tamamlayan tasarruf finansman şirketleri mali ve kurumsal idare süreçlerinde kıymetli kazanımlar sağlayarak BDDK’nın yayımladığı “Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Temelleri Hakkında Yönetmelik” ile belirlenen yasal çerçeveye uyumlu faaliyet şartlarına kavuşacak. bu biçimdece tasarruf finansman şirketleri iktisada katma kıymet sağlayan yapılara dönüşecek.

Tasarruf finansman şirketlerine yönelik BDDK kontrol ve nezareti yardımıyla ulusal tasarruf düzeyinin artmasına katkı sağlanacak, konut finansmanı için uygun kaynak temini imkanları genişleyecek, düşük gelirli bireylerin finansal sistemden yararlanarak konut yahut taşıt sahibi bulunmasına imkan sağlanacak.

Ayrıyeten, vatandaşlar için muteber ve istikrarlı bir tasarruf aracı alternatifi kazandırılarak orta ve uzun vadede finansal istikrara dolaylı katkı sağlanacak.