Tabiattaki güç değişen teknolojinin sayesinde konutlara taşınıyor

admin

Administrator
Yetkili
Admin
Global Mod
Tabiattaki güç değişen teknolojinin sayesinde konutlara taşınıyor
Sürdürülebilir hayat, sürdürülebilir gezegen ve sürdürülebilir gelecek şuuruyla; her alanda olduğu üzere, iklimlendirme dalında de farklı alternatifler yaygınlaşamaya başladı. Bu noktada yaygın olarak kullanılmaya başlayan ısı pompası teknolojisi de bunların başında geliyor.

Isı pompalarının Avrupa ve ABD’de ağır olarak kullanıldığını, Türkiye’de de kullanmasın arttığını belirten Fortes Mühendislik A.Ş. Teknik Operasyonlar ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı, beraberinde Makine Mühendisi Muhammet Günnazarann, bahis hakkında merak edilenleri deklare etti.

Avrupa ve ABD’de ağır olarak kullanılıyor

Sürdürülebilir iklimlendirme tahlilleri içinde dikkat çeken bir seçenek olan ısı pompalarının yenilikçi, tabiatla uyumlu ve verimli iklimlendirme tahlillerinden biri olduğunu söyleyen Fortes Mühendislik A.Ş. Teknik Operasyonlar ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı, bununla birlikte Makine Mühendisi Muhammet Günnazarann, şöyleki konuştu: “Kullanım alanı geniş olan ısı pompaları yardımıyla ısıtma ve sıcak su kullanmasının yanı sıra soğutma muhtaçlıkları da karşılanabiliyor. Isı pompaları, ısıtma, soğutma ve sıcak su kullanmasını tek bir alanda topladığından dolayı, öteki ısı kaynaklarına bakılırsa yüksek güç tasarrufu sağlayabiliyor.

Isı pompasının kullanım sürecinde, tabiata rastgele bir ziyanlı gaz salınımı olmadığından, etraf dostu bir tahlil sunar. Isı pompaları, tüm bunları yaparken elektrik gücüne muhtaçlık duyar.

Isı pompalarının tabiat ile uyumlu çalışma sistemi, geleceğin çevreci iklimlendirme eseri olarak kabul ediliyor. Avrupa ve ABD başta olmak üzere, ülkemizde de yenilikçi iklimlendirme tahlili olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

Tabiattaki güçten yararlanılıyor!

Isı pompası teriminin teknik bilgileri hakkında da açıklama Fortes Mühendislik A.Ş. Teknik Operasyonlar ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Günbakılırsan: “Isı pompası kavramı, ısının etraftan çekilip yüksek sıcaklık bölgesine transfer edilebileceği fikri ile ortaya çıkmıştır. Isı pompaları bir kaynaktan aldığı enerjiyi, başka kaynağa aktararak; ısıtma, soğutma ve sıcak su gereksinimlerine karşılık veren aygıtlardır. Bu transferi soğutma devresinde kullanılan, soğutucu akışkan vasıtası ile yapar.

Isı pompaları, güç alışverişi yaptıkları kaynaklara bakılırsa havadan havaya, havadan suya, sudan suya, sudan havaya biçiminde dörde ayrılır. Ülkemizde yaygın olarak kullanması olan ısı pompaları, havadan havaya ısı pompalarıdır. Bu sistemde genel olarak tüm soğutma çevrimlerinde yer alan kompresör, evaparatör, kondenser, genleşme vanası ve sistemde dolaşan bir soğutucu akışkan üzere temel elemanlar kullanılmaktadır” diye tabir etti.

Güneş gücü takviyeli ısı pompasının randımanı ölçüldü

Yaşadığımız konutlarda, iş yerlerinde, alışveriş merkezlerinde ve okul üzere alanlarda, ısınma ve sıcak su üretiminde kullanılan güneş gücü takviyeli ısı pompası uygulamaları ile iş gücünü düşürmeden daha az güç kullanıp, daha az maliyet ve çevresel tesirleri de minimuma indirerek etraf dostu bir sistemin konutlara kurulabileceğini belirten Fortes Mühendislik A.Ş. Teknik Operasyonlar ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Güngoren şöyleki devam etti:

“Konutlarda ısınma ve sıcak su üretiminde tıpkı işi daha az güç kullanarak yapmak, sonuçta daha az yakıt kullanmak, daha az para ödemek ve çevreyi tıpkı oranda da az kirletmek demektir.

Güneş gücü dayanaklı ısı pompası için yapılan bir çalışmada İzmir’de 120 m2 net kullanım alanına sahip bir işyerinde, güneş gücü takviyeli ısı pompası kullanarak ısınma ve sıcak su üretimi amaçlanmış ve 5 ay müddet ile 7 gün 24 saat çalıştırılmıştır. Çalışma sürecinde her gün, sabahları güneş gücü sirkülasyon pompası birinci çalıştığında ve akşamüzeri pompa durduğunda ölçümler yapılmıştır.


Sistemden elde edilen sonuçlar, tasarlanan maksatlara ulaşıldığını göstermektedir. Güneş gücünün sisteme dayanağı kimi aylarda yüzde 49’a ulaşır iken yıllık ortalamada yüzde 22 olmuştur.


Sürdürülebilir hayat, sürdürülebilir gezegen ve sürdürülebilir gelecek şuuruyla; her alanda olduğu üzere, iklimlendirme bölümünde de farklı alternatifler yaygınlaşamaya başladı. Bu noktada yaygın olarak kullanılmaya başlayan ısı pompası teknolojisi de bunların başında geliyor” dedi.

Isı pompalarının Avrupa ve ABD’de ağır olarak kullanıldığını, Türkiye’de de kullanmasın arttığını belirten Fortes Mühendislik A.Ş. Teknik Operasyonlar ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı, hem de Makine Mühendisi Muhammet Günnazarann, bahis hakkında merak edilenleri deklare etti.

Avrupa ve ABD’de ağır olarak kullanılıyor

Sürdürülebilir iklimlendirme tahlilleri içinde dikkat çeken bir seçenek olan ısı pompalarının yenilikçi, tabiatla uyumlu ve verimli iklimlendirme tahlillerinden biri olduğunu söyleyen Fortes Mühendislik A.Ş. Teknik Operasyonlar ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı, hem de Makine Mühendisi Muhammet Günnazarann, şu biçimde konuştu:

Kullanım alanı geniş olan ısı pompaları yardımıyla ısıtma ve sıcak su kullanmasının yanı sıra soğutma muhtaçlıkları da karşılanabiliyor. Isı pompaları, ısıtma, soğutma ve sıcak su kullanmasını tek bir alanda topladığından dolayı, öbür ısı kaynaklarına nazaran yüksek güç tasarrufu sağlayabiliyor.

Isı pompasının kullanım sürecinde, tabiata rastgele bir ziyanlı gaz salınımı olmadığından, etraf dostu bir tahlil sunar. Isı pompaları, tüm bunları yaparken elektrik gücüne muhtaçlık duyar.

Isı pompalarının tabiat ile uyumlu çalışma sistemi, geleceğin çevreci iklimlendirme eseri olarak kabul ediliyor. Avrupa ve ABD başta olmak üzere, ülkemizde de yenilikçi iklimlendirme tahlili olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

Tabiattaki güçten yararlanılıyor!

Isı pompası teriminin teknik bilgileri hakkında da açıklama Fortes Mühendislik A.Ş. Teknik Operasyonlar ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Güngoren: “Isı pompası kavramı, ısının etraftan çekilip yüksek sıcaklık bölgesine transfer edilebileceği fikri ile ortaya çıkmıştır.

Isı pompaları bir kaynaktan aldığı enerjiyi, öteki kaynağa aktararak; ısıtma, soğutma ve sıcak su gereksinimlerine yanıt veren aygıtlardır. Bu transferi soğutma devresinde kullanılan, soğutucu akışkan vasıtası ile yapar.

Isı pompaları, güç alışverişi yaptıkları kaynaklara nazaran havadan havaya, havadan suya, sudan suya, sudan havaya biçiminde dörde ayrılır. Ülkemizde yaygın olarak kullanması olan ısı pompaları, havadan havaya ısı pompalarıdır. Bu sistemde genel olarak tüm soğutma çevrimlerinde yer alan kompresör, evaparatör, kondenser, genleşme vanası ve sistemde dolaşan bir soğutucu akışkan üzere temel elemanlar kullanılmaktadır” diye söz etti.

Güneş gücü takviyeli ısı pompasının randımanı ölçüldü

Yaşadığımız konutlarda, iş yerlerinde, alışveriş merkezlerinde ve okul üzere alanlarda, ısınma ve sıcak su üretiminde kullanılan güneş gücü takviyeli ısı pompası uygulamaları ile iş gücünü düşürmeden daha az güç kullanıp, daha az maliyet ve çevresel tesirleri de minimuma indirerek etraf dostu bir sistemin konutlara kurulabileceğini belirten Fortes Mühendislik A.Ş. Teknik Operasyonlar ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Güngoren şöyleki devam etti:

“Konutlarda ısınma ve sıcak su üretiminde birebir işi daha az güç kullanarak yapmak, sonuçta daha az yakıt kullanmak, daha az para ödemek ve çevreyi birebir oranda da az kirletmek demektir.

Güneş gücü dayanaklı ısı pompası için yapılan bir çalışmada İzmir’de 120 m2 net kullanım alanına sahip bir işyerinde, güneş gücü dayanaklı ısı pompası kullanarak ısınma ve sıcak su üretimi amaçlanmış ve 5 ay müddet ile 7 gün 24 saat çalıştırılmıştır. Çalışma sürecinde her gün, sabahları güneş gücü sirkülasyon pompası birinci çalıştığında ve akşamüzeri pompa durduğunda ölçümler yapılmıştır” dedi.

Gerçekleştirilen çalışma kararında tasarruf edilen ölçü ise toplam ısınma muhtaçlığının yüzde 70’idir. İthal güç kaynaklarına bağımlılığın her geçen gün arttığı günümüzde bu ve gibisi sistemlerin desteklenmesi kaçınılmazdır” diye konuştu.

Dışa bağımlılık oranı yalnızca yüzde 16

Isı pompalarının güç ihtiyacının dışa bağımlılık oranın düşük olduğunu açıklayan Makine Mühendisi Muhammet Günbakılırsan, “Türkiye’de üretilen elektrik gücünün yaklaşık yüzde 35’i hidrolik, yerli kömür, rüzgar vb. üzere yerli kaynaklar, yüzde 65’i doğalgaz, ithal kömür ve petrol üzere ithal edilen kaynaklar kullanılarak üretilmektedir yani Türkiye’nin elektrik gücünde dışa bağımlılık oranı yüzde 65 kadardır.

Sezonsal toplam performans faktörü, mesela 4 olan (yani ürettiği gücün yüzde 25’ini elektrik şebekesinden, yüzde 75’ini tabiattan alan) bir ısı pompası sisteminin güç ihtiyacının dışa bağımlılık oranı yalnızca yüzde 16 kadardır.

Kazan ve kombi sistemlerinin yakıt olarak kullandığı doğalgaz ve öbür petrol türevlerinin (fuel oil, mazot vb.) tamamı ithal edilmektedir.

CO2 salınımlarında ise ısı pompası sistemleri, tabiat dostu olarak nitelendirilebilir. Kullanıldığı noktada hiç salınımı yoktur, yalnızca kullandığı elektrik gücünün üretildiği yerdeki CO2 salınımı kelam konusudur ve bu kıymet; fuel oil ve mazot kullanan kazan/kombilerin salınımlarının yüzde 40-yüzde 45’i kadar, doğal gaz kullanan yoğuşmalı kazan/kombilerin salınımlarının ise yüzde 65- yüzde 70’i kadardır” dedi.

Performans katsayısı yüksek

Isıtma pompalarının verimlilik konusunda performans katsayılarının yüksek olduğunu lisana getiren Günnazarann, şöyleki konuştu: “Türkiye’nin iklim şartları düşünüldüğünde öbür sistemlere göre daha verimli olan ısı pompalarının performans katsayıları yüksektir.

Kaynak olarak havanın kullanıldığı aygıtlarda, hava sıcaklığının değişimine bağlı olarak değişkenlik oluşabilmektedir. Son senelerda yaşanan gelişmeler, fazlaca düşük hava sıcaklığında dahi ısı sisteminin aktif bir biçimde çalıştığını göstermiştir” dedi.

Villa tipi konutlarda ve otellerde yaygın olarak kullanılıyor

Isı pompalarının ülkemizin ılıman ikliminden kaynaklı olarak havadan suya uygulamalar için daha elverişli olduğunu vurgulayan Güngoren, şöyleki devam etti: “Gerçekleşen projelerin büyük bir kısmı, hava kaynaklı ısı pompalarından oluşmaktadır. Otel projelerinde; havuz ısıtmasında ve sıcak su elde edilmesinde, villa tipi uygulamalarda ise; yerden ısıtma ve radyatör ile ısıtmada kullanılmaktadır. Fuel-oil, lpg, katı yakıt ve öteki yakıt tiplerine göre yüzde 70 daha uygun işletme sarfiyatlarına sahiptir.

Bilhassa doğalgazın olmadığı bölgelerde tercih ediliyor. Pandemi periyodunun tesiriyle bir arada villa tipi ömür alanlarına artan ilgi, ısı pompalarına olan ilgiyi de artırdı” halinde konuştu.

Hibya Haber Ajansı
Alıntıdır