Boşanmalar birinci 5 yıl ortasında gerçekleşiyor

Bilgin

Global Mod
Global Mod
TÜİK (2021) bilgilerine nazaran her üç evlilikten yaklaşık üçte birinin boşanma ile sonuçlandığını görülüyor. Üstelik kelam konusu bu boşanmalar evliliğin birinci senelerında, bilhassa de birinci beş yıl içerisinde gerçekleşiyor. Datalara bakılırsa, evlenen çiftlerin sayısı 2019 yılında 542 bin 314 iken 2020 yılında yüzde 10,1 azalarak 487 bin 270’e geriledi. Evlenen çift sayısında 2019 yılına göre, bilhassa 2020 yılı nisan (yüzde 68,7) ve mayıs (yüzde 61,6) aylarında ise değerli bir azalma yaşandı.


“Koronavirüs pandemisi etkili”

Bu azalmanın temel niçininin tüm dünyayı olduğu üzere ülkemizi de etkileyen pandemi olduğunu söz eden Prof. Dr. Kamil Kaya, “TÜİK (2021) datalarına nazaran her üç evlilikten yaklaşık üçte birinin boşanma ile sonuçlandığını görülüyor. Üstelik kelam konusu bu boşanmalar evliliğin birinci senelerında, bilhassa de birinci beş yıl içerisinde gerçekleşiyor. Evlilik yaşının giderek yükselmesi ve erken boşanmalar bir arada değerlendirildiğinde toplumumuzda evlilik müddetinin azaldığı anlaşılıyor.” dedi.

Kaya bahse ait konuşmasını şöyleki sürdürdü: “TÜİK (2021) datalarına nazaran, 2020 yılında ülkemizde boşanmaların yaklaşık üçte biri (yüzde 35,3) evliliğin birinci beş yılında, yaklaşık beşte biri (yüzde 20,7) evliliğin 6-10 yılı ortasında; ötürüsıyla boşanmaların yarıdan fazlası (yüzde 56) evliliğin birinci on yılı içerisinde gerçekleşmiştir. Bu niçinle bilhassa evlilikte birinci beş yıl “kritik seneler” olarak bedellendiriliyor. ötürüsıyla ülkemizde boşanmaların artış seviyesi lisana getirilirken “Boşanmak artık moda oldu” halindeki telaffuzlar toplumsal bir gerçeğe işaret ediyor.”

Son bir yıl ortasında katılaşan boşanma davaları kararı 124 bin 742 çocuğun etkilendiğine vurgu yapan İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kamil Kaya, “Bu çocuklardan yaklaşık dörtte birinin velayetinin babaya (yüzde 24,2), dörtte üçünün ise anneye (yüzde 75,8) verildiği görülüyor.” dedi.